Om Vattenstart

Vattenstart är ett projekt drivet av Stockholm International Swimming Club som finansieras av Länsstyrelsen Stockholm och Länsstyrelsen Kalmar. Projektet omfattar gratis simlektioner för asylsökande, kurser i första hjälpen/HLR, livräddning samt, is- och vattensäkerhet.

Vi på Stockholm International Swimming Club har undervisat vuxna med utländsk bakgrund i fem år. 2018 startade vi vårt samarbete med VIDA-projektet och började erbjuda våra kurser gratis till nyanlända. Tack vare TIA- projekten 2019 och 2020 kunde vi undervisa 100 asylsökande i simning. Och under 2021 fortsätter vi med projektet. I år kommer vi att erbjuda simkurser för asylsökande i både Kalmar och Stockholms län.

Vårt mål är att hjälpa asylsökande att lära sig simma och lära dem om säkerhet i öppet vatten. Det finns mer än 100.000 sjöar i Sverige, ett land som erbjuder många olika vattenaktiviteter: att bada, paddla kajak och segla. Att åka färja till skärgården på sommaren och åka skridskor på vintern är naturligt för svenskarna.

För nyanlända vuxna, som oftast aldrig bott i närhet av vatten eller inte har fått möjligheten att lära sig simma på grund av kön eller religion, är såna aktiviteter begränsade och i värsta fall livsfarliga. Våra primära mål är att göra simning och vattenaktiviteter tillgängliga för alla och förebygga drunkning för människor i vår målgrupp, inklusive deras barn.

Våra kurser för asylsökande sker vanligtvis under åtta veckor, i små grupper med professionella tränare. Deltagarna får chansen att lära sig simma och samtidigt träna på svenska språket i en trygg miljö.

Sedan 2019 har de bästa studenterna också haft möjligheten att arbeta som tränarassistenter. Vi erbjuder simlektioner för asylsökande från 16 år. I 2021 i Stockholm erbjuder vi även simkurser för vuxna asylsökande tillsammans med deras barn.

2020 fokuserade vi på säkerhet i öppet vatten. Därför genomförde vi aktiviteter i öppet vatten! Våra studenter fick uppleva att simma i sjön i våtdräkt och de fick viktig kunskap om livräddning och grunderna för säkert beteende på öppet vatten. Se vår film nedan.

Vattenstart Projektet är en del av programmet TIA (Tidiga insatser för asylsökande personer) och sker i samarbete med: