Skip to content

Om Vattenstart

Vattenstart är ett projekt drivet av Stockholm International Swimming Club som finansieras av Länsstyrelsen Stockholm. Vår organisations syfte är att främja sportaktivitet och lära vuxna asylsökande eller skyddsbehövande från Ukraina simning. 2018 startade vi vårt samarbete med VIDA-projektet och började erbjuda våra kurser gratis till nyanlända. Tack vare TIA- projekten 2019, 2020, 2021,och 2022 kunde vi undervisa mer än 200 asylsökande simning. Och under 2023 förtsätter vi med projektet.

Många asylsökande kommer från länder som inte är omgivna av vatten så de har inte rätt kompetens och kunskap för att hålla sig säkra i och runt vatten. Vissa av våra elever har även haft traumatiska upplevelser i vattnet tidigare. Det finns mer än 100.000 sjöar i Sverige, ett land som erbjuder många olika vattenaktiviteter: att bada, paddla kajak och segla. Att åka färja till skärgården på sommaren och åka skridskor på vintern är naturligt för svenskarna. Vi tror att vår målgrupp behöver vårt stöd under sin integration i samhället.

Vi har fått feedback från elever som säger hur viktigt det är för dem att lära sig simma och hur mycket det förbättrar deras välmående. Att lära ut simning för dessa elever är viktigt för oss så att de kan vara säkra i vattnet. Genom projektet erbjuder vi gratis simlektioner i poolen, vattensäkerhets simläger i öppet vatten, samt seminarier gällande säkerhet på is, och om att hålla stränderna rena till asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina.

Tillsammans har våra simlärare mångårig erfarenhet av simundervisning för olika åldersgrupper. När vi arbetar med olika åldersgrupper anpassar vi våra lektionsplaner för att säkerställa att varje individ kan få ut det mesta av upplevelsen. Vi har även lärare som är certifierade i Första Hjälpen och som arbetar med funktionshindrade.

Vårt karriärprogram är också viktigt för oss eftersom det innebär att några av våra elever som genomför simkurserna kan stanna hos oss som assisterande simlärare. Vi utmanar våra elever att prata svenska och bjuder in våra bästa elever att arbeta hos oss som assisterande simlärare. Under sommaren fokusera vi på säkerhet i öppet vatten. Våra deltagare fick uppleva att simma i sjön i våtdräkt och de fick viktig kunskap om livräddning och grunderna för säkert beteende på öppet vatten. Se vår film nedan.

Vattenstart Projektet är en del av programmet TIA (Tidiga insatser för asylsökande personer) och sker i samarbete med: