SISC

Om Vattenstart

Vattenstart är ett unikt projekt från Stockholm International Swimming Club som erbjuder gratis simlektioner till asylsökande i både Stockholm och Kalmar. Projektet finansieras av Länsstyrelsen Stockholm och Länsstyrelsen Kalmar.

Syfte

Vårt syfte är att lära asylsökande att simma och att lära dem om vattensäkerhet, särskilt i öppet vatten. För många nyanlända som inte har tidigare deltagit i vattensporter är chansen att ta del av vattenaktiviteter begränsad och i värsta fall livshotande.

Mål

Vårt primära mål är att göra simning och vattenaktiviteter tillgängliga för alla och att förebygga drunkning i vår målgrupp, inklusive
deras barn.

Verksamhet

Vi erbjuder gratis simlektioner för asylsökande samt kurser i första hjälpen/HLR och vattensäkerhet. Genom vår verksamhet hjälper vi också nyanlända att integreras i samhället.

Vår blog

Vill du lära dig om issäkerhet?
Vill du lära dig om issäkerhet?

Hej! Vintern är här och Stockholm är jättekallt! Det är viktigt att få kunskap om issäkerhet och vad du behöver göra om du faller i en isvak. Det är viktigt att lära sig olika tekniker f…

Möjlighet att följa med på en jobbmässa i oktober

Hej simmare! Vad tror ni om en jobbmässa? Länsstyrelsen Stockholm med Hammarby Fotboll har organiserat ett evenemang som du kan komma till. Evenemanget är öppet för alla som är asyslsökande…

Håll våra hav rena!
Håll våra hav rena!

Fantastisk dag av lärande och bra för den marina miljön! Den 7 maj hjälpte Stockholm International Swimming Club att städa upp havet i samband med Nordiska kusträddardagen. Evenemanget…

Kusträddardagen 7 maj

Hej! Den 7 maj är det kusträddardagen och vi kommer tillsammans med Nordiska Kusträddarna städa stränder och området runt stranden. Vårt ändamål är att bidra till arbetet mot ett mer hål…

Vi besökte Naturhistoriska Riksmuseet!
Vi besökte Naturhistoriska Riksmuseet!

I Januari, besökte vårt lag Naturhistoriska riksmuseet och såg utsällnigen ’Den mänskliga resan’. Vårt mål var att lära oss mer om vårt upsprung, vår historia och människokroppen. Vi…

Open water swimming course for asylum seekers
Open water swimming course for asylum seekers

For several years, Stockholm International Swimming Club has been offering free swimming lessons for asylum seekers in Sweden in cooperation with Stockholm Länsstyrelsen. This year’s project is calle…

Våra uppgifter

Vi är en ideell förening
Stockholm International Swimming Club.
Täby 183 47

Organisationsnummer

802497-6923