Skip to content

Simkurs för nybörjare – april 2024

kr0,00

Tisdagar och Torsdagar

23 april – 9 maj

kl. 17.45 – 18.45

2 in stock

Hej!

Vill du lära dig simma? Om du är asylsökande eller skyddsbehövande från Ukraina och du bor i Stockholm län, kom och simma med oss!

Vi erbjuder GRATIS simkurser för vuxna (18+). Fokus ligger på att bygga grundläggande vattensäkerhetsfärdigheter och lära sig simma bröstsim. Simkurserna är 3 veckor med lektioner två gång i veckan. Lektionerna är 1 timme långa.

  • För vem: nybörjare vuxna som vill lära dig simma (18+)
  • När: Tisdagar och Torsdagar

23 april – 9 maj (kl. 17.45 – 18.45)

Små grupper och lugn miljö i våra klasser har visat sig att fungera bra! Alla lektioner genomförs på svenska med mölighet att kommunicera på engelska, ukrainska, och arabiska.

I slutet av varje kurs erbjuds den bästa studenten att få jobb som simassistent för nästa kurs.

Deltagandet är begränsat till 7 personer, så anmäl dig nu!

Simkursen är gratis för asylsökande/skyddsbehövande från Ukraina.

Komma ihåg att skriva ditt LMA kort nummer i kommentar fältet när du registrerar dig!

I samarbete med

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Hej!

Would you like to learn how to swim? If you are an asylum seeker or are from Ukraine on grounds of protection and you live in Stockholm County, come and swim with us!

We offer FREE swimming courses for adults (18+). The course is  course is designed to teach you basic water safety skills and introduce you to the breastroke technique. The swimming courses are 3 weeks with two lesseons per week. Lessons are 1 hour long.

  • Who: beginners adults that want to learn to swim (18+)
  • When: Tuesdays and Thursdays

23 April – 9 May (kl. 17.45 – 18.45)

Small groups and a calm environment in our classes have proven to work well! All lessons are conducted in Swedish with English, Arabic, and Ukrainian  as a substitute.

At the end of each course, the best student is offered a job as a swimming assistant for the next course.

Participation is limited to 7 people, so sign up now!

The swimming course is free for asylum seekers/Ukrainians. 

Remember to write your LMA card number in the comment field when you register!

In association with

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Simkurs för nybörjare – april 2024”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.