Skip to content

Öppet Vatten Simläger – Juli 2023 (Vecka29)

kr0,00

17 juli – 21 juli 2023 [kl. 17.30-18.30]

5 lektioner 5 dagar (1 timmes lektion)

 

Out of stock

VATTENSTART 2023

Vattensäkerhet är oerhört viktigt, särskilt eftersom Stockholm är omgivet av vatten. Vi vill lära dig grundläggande vattensäkerhetsfärdigheter och lära dig simma så att du kan njuta av det svenska vattnet. Vi erbjuder 5 dagars simkurs för vuxna asylsökande i Sverige. Välkommna!

Du kommer att lära dig nya färdigheter i en trevlig miljö och vi kommer att träna på att prata svenska i en lättsam atmosfär. De bästa eleverna kommer också att ha en chans att bli anställda som tränarens assistent.

Öppet Vatten Simläger är för dig:

  • att lära sig grundläggande vattenfärdigheter (t.ex. flytande)
  • att lära sig korrekt simteknik (ex. bröstsim)
  • att lära sig om säker simning i öppet vatten

Vårt intensiva simläger i öppet vatten är 5 lektioner under 5 dagar.

Vi kommer att göra upp individuella planer under första lektionen som vi kan hålla oss till under resten av lägret. Alla nybörjare är välkomna!

Varje lektion kommer täcka grunderna för säker simning i öppet vatten där vi börjar med landövningar innan vi hoppar i vattnet och börjar varje lektion. Allt eftersom veckan fortskrider kommer du att bygga upp ditt självförtroende i vattnet och förbättra ditt bröstsim – det viktigaste simtaget för att hålla dig säker i vattnet.

Detaljer

17 juli – 21 juli 2023 [kl. 17.30-18.30]

5 lektioner 5 dagar (1 timmes lektion)

OBS! Du kommer att få använda en våtdräkt från oss till kursen! När du registrerar dig, vänligen ange din storlek i ett kommentarsfält!

Vi träffas vid Brunnsvikens strandbad. Vi simmar i vilket väder så var beredd att vänja oss vid sommarbad, svensk stil!

VIKTIGT: När du registrerar sig, skriv ditt LMA kort nummer eller annat bevis att du är asylsökande.


WATERSTART 2023

Water safety is extremely important especially because Stockholm is surrounded by water. We want to teach you basic water safety skills and teach you how to swim so you can enjoy the Swedish waters. We offer 5 day swimming course for adult asylum seekers in Sweden. Welcome!

You will learn new skills in a friendly environment and we will practice speaking Swedish in an easy-going atmosphere. The best students will also have a chance to be hired as an assistant for future lessons.

Open Water Swimming Camp is for you:

  • to learn basic water skills (ex. floating)
  • to learn proper swimming technique (ex. breastroke)
  • to learn about safe swimming in the open water

Our intensive one-week Open Water Swimming Camp is 5 lessons in 5 days.

We will make individual plans during the first lesson that we can stick to for the rest of the camp. All beginners are welcome!

Each lesson we will cover the basics of safe swimming in the open water starting with land exercises before we jump in the water and begin each lesson. As the week progresses you will build your confidence in the water and improve your breastroke technique – the most important stroke for keeping you safe in the water.

Details

17 July – 21 July 2023  [kl. 17.30-18.30]

5 lessons 5 days (1 hour lesson)

 

OBS! You will get to use a wetsuit from us for the course! When you register, please provide your size in a comment field!We’ll meet at Brunnsvikens strandbad. We swim in any weather so be prepared to get used to summer swimming, Swedish style!

IMPORTANT: When you register provide your LMA card number in a comment field or other proof that you have asylum status in Sweden.

I samarbete med

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Öppet Vatten Simläger – Juli 2023 (Vecka29)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.